Cinsel kimliğin de önemli bir parçası olan meme bölgesi bedenin önemli bir kısmıdır. Kişinin vücut şekline göre memenin büyüklüğü ve ideal standartları değişkenlik gösterebilir. Meme dokusunun büyüklüğü kadar, göğüs kafesinde yerleşim yeri, cilt yapısı ve simetrisi de önem arzeder. Bazı durumlarda meme dokusu sonradan küçülmüş, boşalmış ve sarkmış olabilir.

Meme boyutunda küçülme genelde emzirmeden sonra, bazı ameliyatlardan sonra ve kemoterapi tedavisinden sonra rastlanmaktadır. Meme küçüklüğü ve yokluğu nadiren hormonal veya doğumsal bazı hastalıklara da bağlı olabilir. Genellikle ailesel hiçbir sebebe bağlı olmayan meme küçüklüğü şeklinde görülür.

Kimlere Yapılabilir:

Meme dokusu sonradan küçülmüş, içi boşalarak sarkmış kişilere uygulanabilir.

Meme küçüklüğü ve yokluğu olan kişilere yapılbilir.

Meme dokusu boşalmış ve sarkmış hastalarda büyütme ameliyatları, genelde meme toparlama ameliyatı ile birlikte yapılır.

Protez göğüs bölgesindeki kasın altına veya kas üstüne hemen meme dokusunun altına uygulanmaktadır. Bu durum kişiden kişiye, mevcut meme dokusunun miktarına ve memenin durumuna göre değişiklik gösterir. Meme dokusu çok az olan, derisi ince olan kişilerde protezin cilt altında ele gelmemesi ve sınırlarının dışardan belli olmaması için kas altı yerleşimler daha sık tercih edilmektedir. Protezi örtecek kadar yeterli meme dokusu olan hastalarda kas üstüne de uygulanabilir. Bu ameliyatlarda süt üretiminde rolü olan bezler ve kanallara dokunulmamaktadır. Bu nedenle meme protezi uygulanmış bayanlar çocuk sahibi olduklarında emzirmelerine engel bir durum olmamaktadır. Hastanın meme dokusu küçük fakat cilt sarkması varsa protez uygulaması ile birlikte fazla derinin çıkartılıp mevcut meme dokusunun toparlanması gerekir.

Ameliyat Öncesi ve Sonrası:

Meme büyütme ameliyatları dışarıdan silikon meme protezi kullanılarak yapılır. Meme protezleri silikon bir kılıf  içindeki dolgu maddesinden oluşmaktadır. Kılıf pürtüklü veya düz, dolgu ise tuzlu su veya silikon jel olabilir.  Protezlerin patlaması teknik hata veya üretim hataları nedeniyle çok  düşükte olsa bir risktir. Bunun için doğru cerrahi teknik ve en güvenilir markaları kullanarak önlemimizi alıyoruz. Meme protezleri, yapıları dışında değişik şekillerde de olmaktadır; ancak hangi şeklin kullanılacağına muayeneden sonra hastanın meme yapısına göre karar verilmektedir. Ameliyat öncesi görüşmelerde hastanın mevcut meme yapısı, boyutu, büyüklüğü ve şekli değerlendirilerek protezin şekli, yapısı ve ortalama boyutu tespit edilir. Protez boyutu seçilirken kişinin mevcut meme taban boyutu ve göğüs kafesi ölçüleri önemlidir. Bunun yanında protezin öne çıkımı yani projeksiyon miktarı hastanın beklentileri göz önüne alınarak belirlenir.

Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Ameliyat süresi 2-3 saattir. Hastalar genellikle hastanede  1 gece yatar. Ağrılı olabilecek ameliyat sonrası dönemde doktorun önerdiği süre kadar özel bir sutyen kullanılır. Ameliyat meme başı alt sınırından veya meme altında 4-5 cm ilk kesi ile girilerek yapılabilir. Kalacak olan izlerin derece ve boyutu hastaya göre değişkenlik gösterir. Kas altı protez uygulamaları bir miktar daha ağrılı olabilir ve hareket kısıtlılığı yapabilir. Ameliyat sonrası hastalar genellikle 7-10 gün içerisinde günlük rutinlerine dönebilirler. 1 ay sonunda spor yapmaya başlayabilirler.

Menü